Proje

UniEuroFish Projesi
THR2.2.IQVET/P-03/1061

Balıkçılık Sektörünün Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlama yolunda bir itici unsur olarak Üniversite Kurumunun Güçlendirilmesi
Başvuru Sahibinin Adı: Lega Pesca, İtalyan Balıkçılık Kooperatifleri Birliği
Ortak: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ortak: Rize İl Özel İdaresi

Genel Amaç: Türk Üniversitelerinde Mesleki ve Teknik Eğitiminin İçeriğini ve Kalitesini Artırmak
Özel Amaç: Balıkçılık sektörü ve operatörlerinin eğitim hizmeti ihtiyaçlarının karşılanarak Mesleki Eğitim Kuruluşlarının erişebilirliğini ve kalitesini ve çekiciliğini iyileştirerek, Üniversitesi ve özel sektör arasında kalıcı işbirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Hedef Grupları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (Rize)
30 Balıkçı (İlk döngüde, Fakültenin Açacağı Yeni Kursta Eğitilmesi)
10 Eğitimci (Araştırmacı ve Öğretim Görevlisi)
28 Balıkçılık Kooperatifi
1 Balıkçılık Kooperatifleri Birliği
Su Ürünleri Fakültesinin 60 öğrencisi
Balıkçılık ürünleri işleyen 2 İşletme.
Nihai Yararlanıcılar
2000 Balıkçı
Rize ve Artvin İllerinde yaşayan Kıyı Toplulukları.
Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yaşayan potansiyel balık tüketicileri (1.500.000 kişi).
Beklenen Sonuçlar
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve balıkçılık sektörünün operatörleri arasında çok paydaşlı bir Protokol Anlaşması yapıldı (balıkçılık kooperatifleri ve işleme işletmeleri).
2 Özellikle Balıkçılara hizmet vermek amacıyla bir Mesleki Eğitim Kursu.
3 AB mevzuatına uyum sürecinde Bir Mesleki Eğitim Kurumu ve Kurumun 10 Öğretim Görevlisinin Eğitilmesi
Temel Faaliyetler
Çalışma Paketi 1:
Üniversite ve balıkçılık sektörünün operatörleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
1.1 Kooperatiflerin Bilgilendirilmesi
1.2 Çoklu menfaat anlaşmasının hazırlanması
1.3 Mesleki Eğiitim Kursunda Paydaşlarla yuvarlak masa toplantıları
1.4 Kooperatif ihtiyaçlarına yönelik Anket

Çalışma Paketi 2:
Profesyonel Balıkçılığı gelişimini sağlamak amacıyla lojistik ve didaktik eğitim verecek MEK Kursu
2.1 Tabii lojistik ve didaktik planlama;
2.2 Balıkçılara sunulacak, yeni kursun bilgilendirme kampanyası
2.3 Uygulamalar ve öğretim materyallerinin hazırlanması Toplanması;
2.4 Kursun Resmi açılışının yapılması,
2.5 Kursun Yönetimi
Çalışma Paketi 3:
Önemli mevcut ve gelecekteki normatif sorunlar üzerine eğitim ve öğretim araçları ile Eğitimci kadrosunun eğitilerek, AB mevzuatına uyum süreci için öncü bir rol oynamaya onları hazır hale getirmek.
3.1 Bir eğitimin organizasyonunun hayata geçirilmesi
3.2 Bir ağ oluşturulması
3.3 Operatörlere eğitim için en iyi uygulama setinin hazırlanması